De beste forbrukslånene!

Ekspresslån.com

Artikler om forbrukslån!

Dyre forbrukslånlån er enklest å få innfridd.

Når en forbrukslånsbank låner deg penger så er det en del formelle kriterier de må oppfylle. De må blant annet foreta en forsvarlig kredittvurdering av deg, noe som blant annet innebærer å sjekke at du ikke er registrert med betalingsanmerkninger og forsikre seg om at du har betjeningsevne (det er rom i privatøkonomien for å betale renter og avdrag på lånet).

Ovenstående kriterier er noe alle som tilbyr forbrukslån er pålagt å følge i henhold til finansavtaleloven. Det må kunne redegjøres for at det er foretatt en kredittvurdering samt hvilke kriterier som er vurdert, men det er ingen absolutt grense for hvor grensen går slik som er tilfellet når du søker om boligfinansiering.

Dette gjør at det er mulig å tilby forbrukslån til personer som strengt tatt aldri burde tatt opp ny forbruksgjeld, selv om det ikke finnes seriøse aktører som ikke gjennomfører en kredittsjekk. Dog medfører dette en betydelig høyere tapsrisiko for utlåner enn om de hadde vært mer forsiktige med hvem de lånte ut penger til. Dessverre er det slik at det gjerne er dem som er mest desperate som i det hele tatt søker forbrukslån og de får samtidig de dårligste betingelsene når det kommer til gebyrer og renter. Jo mindre risiko for at du misligholder lånet ditt, jo bedre betingelser får du.

Dette medfører at en tommelfingerregel at de forbrukslånene som har høyest rente er de som er lånene det er lettest å få innfridd. Lån med lav rente er vanskelig å få innfridd for dem med en allerede anstrengt privatøkonomi.

Les mer …

Forbrukslån er dyrt!

Det er ingen tvil, forbrukslån er en svært dyr finansieringsmåte for dem som trenger penger fort. Forbrukslån og kredittkort er såkalte usikrede lån, noe som betyr at det ikke tas pant i hus, bil, båt, hytte eller lignende. Dette gir långiver økt risiko noe som gjenspeiles i lånekostnadene. Samtidig bryr ikke den typiske kundegruppen til forbrukslån seg like mye om rentesatsen på forbrukslånet som de fleste gjør i forhold til boliglån og billån.

Forbrukslån kan lønne seg i spesielle tilfeller!

Det er i svært få tilfeller det faktisk er fornuftig å ta opp et forbrukslån. Dersom du vet at du vil få mye penger igjen på skatten og/ eller venter på feriepenger så kan det hende at du kommer over et svært godt tilbud på dyre kapitalvarer, feriereise eler lignende. Dersom det dukker opp et tilbud i forkant som kan spare deg for mange tusenlapper i forhold til at du venter på pengene og risikerer å betale full pris kan det faktisk lønne seg å ta opp et forbrukslån for å kjøpe varen eller tjenesten omgående. Dette forutsetter imidlertid at du er så disiplinert at du faktisk innfrir forbrukslånet så fort du mottar den ventende utbetalingen.

Les mer …

Forbrukslån mens du venter på feriepenger eller skattepenger

Mange ganger vet du at du vil få penger inn på konto i relativ nær fremtid men du ønsker ikke å vente på den dato dette faktisk kommer. Du kommer kanskje over et særdeles godt tilbud på en vare eller tjeneste som du rett og slett ikke kan la gå fra deg, eller du ønsker å koste på deg noe som du ikke ønsker å vente med. Mange lurer da på om det i slike tilfeller ikke kan forsvares å ta opp ett forbrukslån mens man venter på at det skal komme penger på konto, for eksempel i form av en utbetaling av feriepenger eller skattepenger som er en relativ sikker kommende utbetaling man kan basere seg på.

For kortsiktig forbruks finansiering kan kredittkort være et bedre alternativ en forbrukslån

Dersom du venter på en utbetaling som ligger noen få måneder frem i tid, som du ikke ønsker å vente på, så kan det å ta opp et forbrukslån som dekkes inn noen måneder senere være noe som mange vurderer. Dette trenger nødvendigvis ikke å være så dumt, men før du gjør dette bør du vurdere om å finansiere kjøpet med et kredittkort kan være et bedre alternativ i ditt tilfelle. Årsakene til dette kan være fornuftig er mange selv om renten på et kredittkort normalt ligger noen prosent høyere enn ved et forbrukslån så har et forbrukslån gjerne et betydelig etableringsgebyr. Når det kun er snakk om svært kortsiktig finansiering så kan dette etableringsgebyret i kroner utgjøre et større beløp en de ekstra kronene den høye renten medfører i ekstra utgifter. En annen ting å ta med i betraktning ved bruk av kredittkort er at lånerenten normalt ikke begynner å løpe før forfallet på fakturaen kommer for kjøpet, dette kan ta opp til 45-50 dager hvis du timer dette riktig.

Les mer …

Ikke stol på anbefalingssider på internett

Det finnes nesten utallige nettsider som skal hjelpe deg med å anbefale det beste forbrukslånet eller kredittkortet. Dette er en liten industri i seg selv som har vokst frem de siste årene i takt med internettet sin utvikling, den sterke Norske økonomien og den gunstige forbrukslån markedet i Norge for bransjen som tilbyr kredittkort og forbrukslån.

Drivkraften til disse nettstedene er rett og slett å tjene mest mulig penger i provisjon fra tilbyderne de anbefaler at du søker om forbrukslån eller kredittkort hos. Nettsidene har derfor en klar tendens til å anbefale de tilbyderne som gir best avkastning, dette trenger ikke nødvendigvis å bare være den tilbyderen som betaler høyest provisjon men også tilbydere med lavere krav til søkerne slik at kombinasjonene av provisjon for hver formidlet kunde i sammenheng med antall kunder er det mest lønnsomme produktet for sidene å anbefale.

Les mer …

Forbrukslån til oppussing?

Kan det forsvares å ta opp forbrukslån til å finansiere oppussing av bolig?

Det å ta opp forbrukslån for å pusse opp egen bolig er blant de vanligste formålene med et forbrukslån. Intensjonene bak en slik oppussing kan være å heve verdien på boligen for deretter å få økt lånerammen på boliglånet og "bake inn" forbrukslånet i boliglånet når oppussingen er ferdig. Andre årsaker kan være helt nødvendig vedlikehold for å unngå betydelig verdiforringelse av boligen dersom dette nødvendige vedlikeholdet ikke blir foretatt.

Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) er også normalt lønnsomme investeringer men dersom tiltakene skal finansieres med forbrukslån som betales ned i henhold til lånets nedbetalingsplan og ikke blir "bakt inn" i boliglånet så er dette sjeldent lønnsomt. Dersom oppussingen er motivert av relativt unødvendige oppgraderinger, for eksempel ved å pusse opp et bad eller kjøkken som i utgangspunktet har en akseptabel standard slik at boligens verdi ikke stiger nevneverdig, så frarådes slike tiltak ut i fra et fornuftig økonomisk ståsted.

Les mer …

Raskt og enkelt å inngå en avtale om forbrukslån!

Hvor lang tid tar det før pengene er på konto?

Rutinene i forbindelse med behandling av søknad om forbrukslån varier en del fra lånetilbyder til lånetilbyder. Generelt sett kan man si at jo større lånebeløp jo flere manuelle sikkerhetsrutiner er ofte lagt opp uten at dette nødvendigvis er tilfelle for alle større forbruksån.

Automatisk kredittsjekk!

Vi lever i et moderne samfunn der det meste er automatisert, deriblant kredittsjekken som nesten alltid gjøres omgående når du søker lån på nett. Mange opplever derfor å få et umiddlebart avslag eller innvilgelse, i noen tilfeller med visse forbehold. Slike forbehold kan være at du sender inn underdokumentasjon på de opplysningene du har oppgitt i lånesøknaden. Dette er spesielt aktuelt dersom du har opplyst en vesentlig høyere inntekt enn det som går frem av skatteligningen som er en del av kredittsjekken. I slike tilfeller vil gjerne den som tilbyr forbrukslånet ha dokumentasjon på inntekten i form av kopi av lønnslipper, arbeidskontrakt eller lignende.

Les mer …

Hvordan velge det beste forbrukslånet?

Hvilket forbrukslån er best?

Verden er heldigvis ikke så enkel at man kan peke på et enkelt produkt å si at det aktuelle produktet er best og ferdig med det. Hvilket produkt som er best uansett hvilken type produkter det gjelder oppleves veldig individuelt og det som er bra for en person er dårlig for en annen, avhengig av hvilke egenskaper og spesifikasjoner som er viktig for den aktuelle personen. Dette er erfaringer man kan ta videre når man skal kategorisere hvilket forbrukslån som er best. Her må man heller endre synet og snu litt på spørsmålstillingen og spørre seg selv om, "Hvilket forbrukslån er best for meg"?

Hvilket forbrukslån er best for meg?

Når du skal velge det forbrukslånet som er best for deg så er det viktig å få det på det rene hva som er viktig for deg slike faktorer kan være men er ikke begrenset til følgende:

  • Hvor lang tid tar det før pengene er på konto?
  • Hvor tungvint er søkeprossessen?
  • Må jeg redegjøre for hva pengene skal brukes til?
  • Hvor streng er kredittsjekken hos de forskjellige aktørene?
  • Fleksibilitet, muligheter for utvidelse av lånet og hoppe over avdrag ved kortsiktige problemer.
  • Tidligere erfaringer med aktøren.
  • Hvor seriøs långiver fremstår.
  • M.m.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.