De beste forbrukslånene!

Ekspresslån.com

Betalingsproblemer og forbrukslån

Hvordan håndterer jeg saken i forhold til forbrukslån når jeg har betalingsproblemer og ikke klarer å betjene lånet?

Ved betalingsproblemer er det i første omgang viktig å holde en dialog med kreditorene og be om betalingsutsettelser mens du leter etter gode løsninger på problemet. I denne prosessen er det viktig å få det raskt på bordet om problemene er kortsiktige eller langsiktige. Kortsiktige problemer kan normalt løses i dialog med banken som har gitt deg forbrukslån, men ved langsiktige problemer bør du vurdere andre løsninger som gagner personer i din situasjon bedre enn å bare fortsette å betale ned på forbrukslån på bekostning av andre utgifter som kanskje er viktigere.

Dersom du eier bolig eller eier andre formuesgoder så kan refinansiering av boliglån og/ eller salg av slike eiendeler være en fornuftig løsning på problemene. Husk i slike tilfeller å samtidig justere forbruket til den reduserte inntekten dersom betalingsproblemene skyldes nedgang i din inntekt.

Ikke lån penger for å betale avdrag!

Du bør aldri ta opp nye forbrukslån for å betale avdrag på gamle forbrukslån. Du er da nærmest garantert å komme inn i en ond sirkel som bare gjør problemet større og større. De eneste tilfeller slikt kan være fornuftig er ved kortsiktige problemer eller ved å innfri gamle lån og kreditter med nytt forbrukslån med bedre betingelser.

Bankene er kyniske og kalkulerer med tap, vær kynisk tilbake!

Banken tar bokstavelig talt blodrente på forbrukslån og kredittkort. De markedsfører slike produkter svært aktivt og på grensen til det umoralske. Så lenge de kan stå inne for de lånene de deler ut i forhold til finanstilsynet og samtidig styre unna de dårligste betalerne med betalingsanmerkninger så kaster de ellers lånene etter folk. Disse bankene kalkulerer med mye mislighold og forsinkelser i forhold til betalinger og kompenserer med høye gebyr og skyhøy rente. Banken tar med andre ord en kalkulert risiko når de gir deg et slikt lån, noe du betaler dyrt for. Du kan nesten se på den høye renten som bankens forsikringspremie mot et stort forventet mislighold. Dessuten så tjener banken ekstra mye på de sakene som går til inkasso, vel og merke dersom gjelden blir betalt til slutt, da forsinket betaling bare fører til at den høye renten løper over en enda lengre perioden.

Når banken er så kynisk i forhold til å nærmest pakke på deg slike dyre lån for deretter å i gangsette fordyrende og aggressive innkrevingstiltak, hvorfor skal ikke du være like kynisk når du ikke klarer å betjene lånet og legge litt pliktfølelse til sides? Du skal ikke ha dårlig samvittighet for å prioritere utgifter til bolig, mat og barn til fordel for disse kreditorene. Vi sier ikke at det nødvendigvis er gunstig for deg å misligholde gjelden da problemer og kostnader fort baller på seg med inkassogebyr og betalingsanmerkning, men i enkelte tilfeller er dette en akseptabel pris å betale for å sørge for at du og din familie sitter igjen med tilstrekkelige midler til bolig og livsopphold. Du må derfor aldri la deg presse til å foreta betalinger på slike lån, noe mange gjør når de blir ringt opp fra långiver, når det er en utgift du rett og slett ikke har råd til å ta.

Dersom du har sluttet å åpne posten er du ikke alene.

Dersom man opplever betalingsproblemer i forhold til ditt forbrukslån og dine forpliktelser forøvrig er det mange som blir rådville og ender opp med å ignorere problemene og legger i stedet uåpnede brev til sides for å på denne måten fortrenge betalingsproblemene. Konvoluttskrekk er faktisk et veldig vanlig problem for dem med betalingsproblemer og alle gjeldsrådgivere opplever til stadighet at de må sitte og åpne bæreposer med uåpnede brev sammen med skyldnere som har oppsøkt hjelp. Dersom du er en av disse må du ikke la være å oppsøke hjelp fordi du lider av konvoluttskrekk da alle som hjelper personer med gjeldsproblemer opplever dette nesten daglig.

Du kommer ikke i fengsel dersom du ikke betaler på lånet ditt!

Det finnes enkelte særbestemmelser i lovverket som gjør at manglende betaling av enkelte krav, over lang tid med mislighold, kan medføre fengselsstraff. Dette gjelder bl.a. manglende betaling av forenklet forelegg (ved mislighold over lang tid) eller manglende betaling av barnebidrag (forutsetter at misligholdet er forsettelig eller uaktsomt og at vedkommende har hatt midler eller evne til å skaffe seg midler). Med unntak av slike helt spesielle gjeldstyper så kan man ikke komme i fengsel for å misligholde gjeld så lenge gjelden ikke er oppstått på grunn av annen handling som i seg selv kan gi fengselsstraff, for eksempel bedrageri. Enkelte lurer på om det går under bedrageri at de har pyntet litt på lånesøknaden i sin tid, noe dette forsåvidt gjør, men det bør være av en viss alvorlighetsgrad før du trenger å bekymre deg for dette.

Jo mindre du eier, jo mindre har du å tape.

Det er et utrykk som heter "du kan ikke lugge en fleinskalla mann". Med andre ord så finnes det ikke verdier eller penger så er det heler ikke noe å hente for kreditor.  Alle personer i Norge har rett til å beholde nødvendige midler av sin inntekt til å dekke rimelige bo kostnader og livsopphold til seg og sin familie. For de fleste gjeldsofre er standard satsene til å dekke slike utgifter såpass høye at det ikke er rom for at kreditor har krav på tvangstrekk/ utleggstrekk i lønn/ trygds til skyldner. Det neste er derfor å se på formuesgoder som bolig, hytte, bil, båt og lignende hvor kreditor kan få utleggspant i disse. Dersom kreditor får slikt pant kan denne i neste omgang begjære tvangssalg av eiendelen men heller her er det ikke sikkert at et tvangssalg blir gjennomført. Dette er imidlertid såpass omfattende at vi ikke går nærerme inn på det her.

Dersom du har lav inntekt, bor i leid bolig og ingen formuesgoder utover normalt innbo, så har du lite og frykte i forhold til innkrevingstiltak fra kreditor utover at gjelden baller på seg så lenge du ikke betaler noe ned på den.

Søk hjelp og vurder gjeldsordning

Dersom gjeldsproblemene dine ikke er kortsiktige problemer bør du vurdere å søke hjelp hos gjeldsrådgiver og eventuelt søke gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven. Dette er en flott mulighet for personer som er varig ute av stand til å betjene gjelden sin til å få en ny start. Jo lenger du venter med å ta tak i problemene dine jo nærmere kommer du det faktum hvor en slik gjeldsordning er eneste fornuftige løsning. Det er derfor fornuftig å ta tak i problemene så fort som mulig for å ha flest mulig løsningsmuligheter.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.