De beste forbrukslånene!

Ekspresslån.com

Forbrukslån til oppussing?

Kan det forsvares å ta opp forbrukslån til å finansiere oppussing av bolig?

Det å ta opp forbrukslån for å pusse opp egen bolig er blant de vanligste formålene med et forbrukslån. Intensjonene bak en slik oppussing kan være å heve verdien på boligen for deretter å få økt lånerammen på boliglånet og "bake inn" forbrukslånet i boliglånet når oppussingen er ferdig. Andre årsaker kan være helt nødvendig vedlikehold for å unngå betydelig verdiforringelse av boligen dersom dette nødvendige vedlikeholdet ikke blir foretatt.

Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) er også normalt lønnsomme investeringer men dersom tiltakene skal finansieres med forbrukslån som betales ned i henhold til lånets nedbetalingsplan og ikke blir "bakt inn" i boliglånet så er dette sjeldent lønnsomt. Dersom oppussingen er motivert av relativt unødvendige oppgraderinger, for eksempel ved å pusse opp et bad eller kjøkken som i utgangspunktet har en akseptabel standard slik at boligens verdi ikke stiger nevneverdig, så frarådes slike tiltak ut i fra et fornuftig økonomisk ståsted.

Hvordan finne om planlagte oppussing tiltak vil ha ønsket effekt på boligens verdi?

Den beste måten å finne ut hvordan diverse oppussing tiltak vil påvirke boligens verdi er å rådføre seg med en eiendomsmegler. Siden intensjonen for mange vil være å få bedre betingelser på boliglånet og/ eller refinansiere forbruks gjeld inn i boliglånet så må en eiendomsmegler ofte på banen uansett for å foreta en verdivurdering av boligen. Forsøk å få til en avtale på en samlet pris for to besøk av eiendomsmegleren. Det første besøket bruker dere på å se på hvilke oppussing tiltak som er hensiktsmessige for en verdiøkning og det andre besøket brukes til å å gi en verdivurdering etter oppussingen. En skriftlig verdivurdering etter oppussingen tar du deretter med deg til banken for å se på lånebetingelsene og mulighetene for refinansiering.

Er det fornuftig?

Det er ikke et entydig svar på om det er fornuftig eller ikke å finansiere oppussing med forbrukslån. Det beste alternativet er nesten alltid å øke lånerammen på boliglånet før du starter oppussingen dersom du har allerede har tilstrekkelig låneevne og fri verdi i boligen til å få innvilget dette. For mange er dett imidlertid ikke et alternativ da det ikke er tilstrekkelig fri verdi i boligen før den planlagte oppussingen er gjennomført med påfølgende ny verdivurdering.

Dersom du risikerer betydelig verdiforringelse av din bolig dersom du ikke foretar omgående vedlikeholdsarbeid så kan et forbrukslån for å foreta dette vedlikeholdet være fornuftig nesten uansett. Dersom taket på boligen for eksempel lekker så kan du bli påført betydelige tap på grunn av følgeskader dersom det ikke fikses omgående. I slike tilfeller kan et ellers uforsvarlig forbrukslån forsvares men dersom du finner ut at du har tatt på deg for mye gjeld så må du deretter vurdere om det er nødvendig å selge boligen eller eksempelvis leie ut deler av boligen hvis det er mulighet for det. Du kan eventuelt vurdere tiltak for å øke inntekten din eler spare penger på andre områder. Du kan lese gode råd om ekstrainntekt og sparetips på dette nettstedet.

Husk at du skal ha betjeningsevne! 

Det hjelper lite med økt verdi på boligen dersom du ikke har evne til å betjene det nye boliglånet. Du vil forøvrig også ha problemer med å få innvilget en forespørsel om utvidet boliglån i banken dersom banken vurderer din økonomi dit hen at du ikke kan betjene et større boliglån. Da har du et problem dersom du allerede har tatt opp et forbrukslån som er mye dyrere å betjene enn det banken vurderer at du har evne til å betjene. Du bør derfor alltid forhøre deg med banken på forhånd i forhold til lånemuligheter ved en høyere verdivurdering på boligen din.


Copyrighted content. All Rights Reserved.